ข่าวประชาสัมพันธ์ C-BAC

วันที่ หัวข้อข่าว  
21 ธ.ค. 2564 นักศึกษาได้รับประกาศนียบัตรของโครงการนักประชาสัมพันธ์ ปีการศึกษา 2565 แสดง
17 ธ.ค. 2564 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์รายงานตัว โควตา(เรียนดี ความสามารถ และสถานณ์การโควิด) ปีการศึกษา 2565 และรายงานตัวในวันอาทิตย์ที่ 9 มกราคม 2565 หมายเหตุ นักเรียนที่รายงานตัวตามวันเวลาดังกล่าวจะได้รับสิทธิพิเศษอื่น ๆ อีกมากมาย แสดง
14 ธ.ค. 2564 คณะผู้บริหารและครู วิทยาลัยเทคโนโลยีโปลีอุดรธานี ได้ให้เกียรติเข้าศึกษาดูงาน การดำเนินงานของ อวท.วิทยาลัยเทคโลยีชัยภูมิบริหารธุรกิจ แสดง
14 ธ.ค. 2564 คณะผู้บริหาร และบุคลากร วิทยาลัยเทคโนโลยีชัยภูมิบริหารธุรกิจ ยินดีต้อนรับคณะคุณครูและนักเรียน แสดง
08 ธ.ค. 2564 ✨✨ขอแสดงความยินดีกับผู้เข้าแข่งขันการประกวดสุนทรพ่จน์ภาษาไทย✨✨นางสาวเอมิตรา เปรมเดชา ่ได้รับรางวัลที่ 3 งานแข่งขันทักษะวิชาชีพ และทักษะพื้นฐาน ระดับจังหวัด จังหวัดชัยภูมิ ครั้งที่ 31 ณ วิทยาลัยเทคนิคชัยภูมิ ขอบคุณคุณครูผู้ฝึกสอนและควบคุม อ แสดง
08 ธ.ค. 2564 ✨✨ขอแสดงความยินดีกับผู้เข้าแข่งขันทักษะพัฒนาระบบพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์✨✨ ได้รับรางวัลที่ 3 งานแข่งขันทักษะวิชาชีพ และทักษะพื้นฐาน ระดับจังหวัด จังหวัดชัยภูมิ ครั้งที่ 31 ณ วิทยาลัยเทคนิคชัยภูมิ ประกอบด้วย 1. นายชารัตน์ ดำรัตนา 2. นายน้ำพี แสดง
08 ธ.ค. 2564 พิธีมอบเกียรติบัตรการประเมิน อวท. และ การแข่งขันทักษะวิชาชีพและทักษะพื้นฐาน ระดับจังหวัด จังหวัดชัยภูมิ ครั้งที่ 31 ณ วิทยาลัยสารพัดช่างชัยภูมิ วิทยาลัยเทคนิคชัยภูมิ วิทยาลัยการอาชีพแก้งคร้อ ได้รับเกียรติจากท่านผู้อำนวยการ ภารวี ผิวอ่อน มอบเกียรติบัตร และ แสดง
08 ธ.ค. 2564 วิทยาลัยเทคโนโลยี​ชัยภูมิ​บริหาร​ธุรกิจ​รับการนิเทศการจัดการอาชีวศึกษา​ระบบทวิภาคี โดยศึกษานิเทศก์ ท่านอรรคฤทธิ์ คัมภิรานนท์ ขอขอบพระคุณ​ท่านเป็นอย่างยิ่งที่กรุณาให้คำแนะนำดีๆกับทางวิทยาลัยฯเพื่อพัฒนาการจัดการเรียนการสอน แสดง
08 ธ.ค. 2564 นายแพทย์สาธารณสุข​เพื่อ เตรียมความพร้อมก่อนลงฝึกงาน แสดง
08 ธ.ค. 2564 คณะผู้บริหาร และคุณครู บุคลากร ทุกท่าน ขอแสดงความยินดี กับนางสาวราทา พานทอง ที่ได้รับนักเรียนรางวัลพระราชทาน ปีการศึกษา 2563 #เป็นคนดีและคนเก่ง แสดง
08 ธ.ค. 2564 บรรยากาศการออกแนะแนวการศึกษา แสดง
08 ธ.ค. 2564 บรรยากาศการออกแนะแนวการศึกษา แสดง
08 ธ.ค. 2564 คณะกรรมการ อวท.จัดประชุมชี้แจงการจัดกิจกรรมปีใหม่ 2565 แสดง
08 ธ.ค. 2564 บรรยากาศการแนะแนว เมื่อวันอังคาร ที่ 7 ธันวาคม 2564 แสดง
08 ธ.ค. 2564 บรรยากาศการออกแนะแนวการศึกษา แสดง
20 ก.ค. 2564 ประกาศรายชื่อนักเรียนที่มีสิทธิ์ออกฝึกงาน/ฝึกอาชีพระดับ ปวช.2 (JJTรุ่น6) แสดง
11 มิ.ย. 2564 ประกาศการเปิดการเรียนการสอน ประจำปี 2564 แสดง
18 พ.ค. 2564 ตารางการประชุมผู้ปกครอง ประจำปี 2564 แสดง
01 เม.ย. 2564 โปรโมชั่นการรับสมัครนักเรียน นักศึกษา ประจำปี 2564 แสดง
16 ก.พ. 2564 กำหนดการลงทะเบียนเรียนร่วม/เรียนซ้ำ ประจำภาคเรียนฤดูร้อน ปีการศึกษา 2563 แสดง
หน้า:  1  2  Next