คณะผู้บริหารและครู วิทยาลัยเทคโนโลยีโปลีอุดรธานี ได้ให้เกียรติเข้าศึกษาดูงาน การดำเนินงานของ อวท.วิทยาลัยเทคโลยีชัยภูมิบริหารธุรกิจ
วันที่ประกาศ 14 ธ.ค. 2564 ผู้ประกาศ อ แต้มนภา ลาภมาก