พิธีมอบเกียรติบัตรการประเมิน อวท. และ การแข่งขันทักษะวิชาชีพและทักษะพื้นฐาน ระดับจังหวัด จังหวัดชัยภูมิ ครั้งที่ 31 ณ วิทยาลัยสารพัดช่างชัยภูมิ วิทยาลัยเทคนิคชัยภูมิ วิทยาลัยการอาชีพแก้งคร้อ ได้รับเกียรติจากท่านผู้อำนวยการ ภารวี ผิวอ่อน มอบเกียรติบัตร และ
วันที่ประกาศ 08 ธ.ค. 2564 ผู้ประกาศ อ แต้มนภา ลาภมาก

พิธีมอบเกียรติบัตรการประเมิน อวท. และ การแข่งขันทักษะวิชาชีพและทักษะพื้นฐาน ระดับจังหวัด จังหวัดชัยภูมิ

ครั้งที่ 31 ณ วิทยาลัยสารพัดช่างชัยภูมิ วิทยาลัยเทคนิคชัยภูมิ วิทยาลัยการอาชีพแก้งคร้อ ได้รับเกียรติจากท่านผู้อำนวยการ ภารวี ผิวอ่อน มอบเกียรติบัตร และ กล่าวให้โอวาท ผู้เข้าแข่งขันที่ได้รับรางวัล และ ให้โอวาทผู้เป็นตัวแทนระดับจังหวัดเข้าแข่งขัน ระดับภาค ณ จังหวัดยโสธร