วิทยาลัยเทคโนโลยี​ชัยภูมิ​บริหาร​ธุรกิจ​รับการนิเทศการจัดการอาชีวศึกษา​ระบบทวิภาคี โดยศึกษานิเทศก์ ท่านอรรคฤทธิ์ คัมภิรานนท์ ขอขอบพระคุณ​ท่านเป็นอย่างยิ่งที่กรุณาให้คำแนะนำดีๆกับทางวิทยาลัยฯเพื่อพัฒนาการจัดการเรียนการสอน
วันที่ประกาศ 08 ธ.ค. 2564 ผู้ประกาศ อ แต้มนภา ลาภมาก

วิทยาลัยเทคโนโลยี​ชัยภูมิ​บริหาร​ธุรกิจ​รับการนิเทศการจัดการอาชีวศึกษา​ระบบทวิภาคี โดยศึกษานิเทศก์ ท่านอรรคฤทธิ์ คัมภิรานนท์ ขอขอบพระคุณ​ท่านเป็นอย่างยิ่งที่กรุณาให้คำแนะนำดีๆกับทางวิทยาลัยฯเพื่อพัฒนาการจัดการเรียนการสอน