คณะผู้บริหาร และคุณครู บุคลากร ทุกท่าน ขอแสดงความยินดี กับนางสาวราทา พานทอง ที่ได้รับนักเรียนรางวัลพระราชทาน ปีการศึกษา 2563 #เป็นคนดีและคนเก่ง
วันที่ประกาศ 08 ธ.ค. 2564 ผู้ประกาศ อ แต้มนภา ลาภมาก

คณะผู้บริหาร และคุณครู บุคลากร ทุกท่าน ขอแสดงความยินดี กับนางสาวราทา พานทอง ที่ได้รับนักเรียนรางวัลพระราชทาน ปีการศึกษา 2563 #เป็นคนดีและคนเก่ง