ปฐมนิเทศนักเรียน นักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2563
วันที่ประกาศ 02 ก.ค. 2563 ผู้ประกาศ ศิรินทร์ญาญ์

วันที่ 1 กรกฎาคม 2563 วิทยาลัยเทคโนโลยีชัยภูมิบริหารธุรกิจ โดย ดร. อรอุมา ไชยเศรษฐ ผู้อำนวยการฯ จัดให้มีการประชุมนักเรียน นักศึกษาทุกระดับชั้น พร้อมด้วยผู้ปกครอง โดยกระจายการประชุมไปตามห้องประชุม และห้องปฏิบัติการต่างๆ ทั้งนี้ โดยจัดกระบวนการเฝ้าระวังโรค COVID 19 ครบถ้วนทั้ง 6 มิติ อย่างเคร่งครัด เข้มงวดครับ