กำหนดการลงทะเบียนเรียนร่วม/เรียนซ้ำ ประจำภาคเรียนฤดูร้อน ปีการศึกษา 2563
วันที่ประกาศ 16 ก.พ. 2564 ผู้ประกาศ อ ศิริพร ศักดิ์สุวรรณ

ฝ่ายวิชาการ ขอแจ้งกำหนดการลงทะเบียนเรียนร่วม/เรียนซ้ำ ประจำภาคเรียนฤดูร้อน ปีการศึกษา 2563

กำหนดให้นักเรียน นักศึกษา ทุกระดับชั้น ที่มีผลการเรียนเป็น ม.ท.ขอรับคำร้องเพื่อยื่นลงทะเบียนเรียนร่วม/เรียนซ้ำได้ตั้งแต่บัดนี้ - 28 กุมภาพันธ์ 2564 ที่ฝ่ายวิชาการ