แจ้ง กำหนดการสอบปลายภาค ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563
วันที่ประกาศ 16 ก.พ. 2564 ผู้ประกาศ อ ศิริพร ศักดิ์สุวรรณ

แจ้ง กำหนดการสอบปลายภาค ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563

สอบภาคปฏิบัติ และสอบภาคทฤษฎี ระหว่างวันที่ 1-5 มีนาคม 2564

ดูตารางการสอบและห้องสอบได้ที่บอร์ดประชาสัมพันธ์ฝ่ายวิชาการและเว็บไซต์ c-bac.com ตั้งแต่วันที่ 22 ก.พ.2564 เป็นต้นไป