แจ้งข่าวเลือนการประชุมผู้ปกครองนักเรียน นักศึกษา ภาคเรียนที่2/63
วันที่ประกาศ 30 ต.ค. 2563 ผู้ประกาศ อ แต้มนภา ลาภมาก

จากกำหนดการ การประชุมผู้ปกครอง ภาคเรียนที่ 2/2563 นั้น ทางวิทยาลัยเทคโนโลยีชัยภูมิบริหารธุรกิจขอเลือนการประชุมดังกล่าว เนื่องจากสถานการณ์โควิด-19 รายละเอียดตามเอกสารแนบ