แจ้งยกเลิกหมายเลขโทรศัพท์
วันที่ประกาศ 14 ส.ค. 2563 ผู้ประกาศ ศิรินทร์ญาญ์

ประชาสัมพันธ์แจ้งยกเลิกการใช้หมายเลขโทรศัพท์ ของ

วิทยาลัยเทคโนโลยีชัยภูมิบริหารธุรกิจ จำนวน  2  หมายเลข  ดังนี้

             1. 044-830-988  

             2. 044-830-989

และให้ใช้หมายเลข เดิม คือ 044-811-331

หากติดต่อการเงินให้กด เบอร์ติดต่อภายใน  105