ข่าวประชาสัมพันธ์ C-BAC

วันที่ หัวข้อข่าว  
20 ก.ค. 2564 ประกาศรายชื่อนักเรียนที่มีสิทธิ์ออกฝึกงาน/ฝึกอาชีพระดับ ปวช.2 (JJTรุ่น6) แสดง
11 มิ.ย. 2564 ประกาศการเปิดการเรียนการสอน ประจำปี 2564 แสดง
18 พ.ค. 2564 ตารางการประชุมผู้ปกครอง ประจำปี 2564 แสดง
01 เม.ย. 2564 โปรโมชั่นการรับสมัครนักเรียน นักศึกษา ประจำปี 2564 แสดง
16 ก.พ. 2564 กำหนดการลงทะเบียนเรียนร่วม/เรียนซ้ำ ประจำภาคเรียนฤดูร้อน ปีการศึกษา 2563 แสดง
16 ก.พ. 2564 แจ้ง กำหนดการสอบปลายภาค ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 แสดง
30 ต.ค. 2563 แจ้งข่าวเลือนการประชุมผู้ปกครองนักเรียน นักศึกษา ภาคเรียนที่2/63 แสดง
14 ส.ค. 2563 แจ้งยกเลิกหมายเลขโทรศัพท์ แสดง
02 ก.ค. 2563 ปฐมนิเทศนักเรียน นักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2563 แสดง
02 ก.ค. 2563 การอบรมการโรงแรมจากโรงแรมคีรีมายา วันที่ 6 กรกฎาคม 60 แสดง
หน้า:  1