C-BAC NEWS

ข่าวสั้น C-BAC

กระดานแจ้งข่าวประชาสัมพันธ์วิทยาลัยเทคโนโลยีชัยภูมิบริหารธุรกิจ C-BAC

หัวข้อข่าว   วันที่แจ้ง
ประกาศรายชื่อนักเรียนที่มีสิทธิ์ออกฝึกงาน/ฝึกอาชีพระดับ ปวช.2 (JJTรุ่น6) แสดง 20 ก.ค. 2564
ประกาศการเปิดการเรียนการสอน ประจำปี 2564 แสดง 11 มิ.ย. 2564
ตารางการประชุมผู้ปกครอง ประจำปี 2564 แสดง 18 พ.ค. 2564
โปรโมชั่นการรับสมัครนักเรียน นักศึกษา ประจำปี 2564 แสดง 01 เม.ย. 2564
กำหนดการลงทะเบียนเรียนร่วม/เรียนซ้ำ ประจำภาคเรียนฤดูร้อน ปีการศึกษา 2563 แสดง 16 ก.พ. 2564
แจ้ง กำหนดการสอบปลายภาค ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 แสดง 16 ก.พ. 2564
แจ้งข่าวเลือนการประชุมผู้ปกครองนักเรียน นักศึกษา ภาคเรียนที่2/63 แสดง 30 ต.ค. 2563
แจ้งยกเลิกหมายเลขโทรศัพท์ แสดง 14 ส.ค. 2563
ปฐมนิเทศนักเรียน นักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2563 แสดง 02 ก.ค. 2563
การอบรมการโรงแรมจากโรงแรมคีรีมายา วันที่ 6 กรกฎาคม 60 แสดง 02 ก.ค. 2563

Download เอกสาร

โปรดเลือกไฟล์เอกสารที่ต้องการดาวน์โหลดจากงานฝ่ายต่างๆ