รายการอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ ประกอบภาพ และข้อมูล QR CODE

 

ลำดับ ชื่ออุปกรณ์ ภาพอุปกรณ์ QR CODE
1 จอภาพ หรือ monitor  ผลการค้นหารูปภาพสำหรับ ทนืระนพ   
2 เคส (case)  ผลการค้นหารูปภาพสำหรับ case  
3 คีย์บอร์ดหรือแป้นพิมพ์ (Keyboard)  ผลการค้นหารูปภาพสำหรับ คีย์บอร์ดหรือแป้นพิมพ์  
4 เมาส์ (Mouse)  https://www.logitechg.com/assets/64687/9/pro-gaming-mouse.png
5 พาวเวอร์ซัพพลาย (Power Supply)  ผลการค้นหารูปภาพสำหรับ พาวเวอร์ซัพพลาย  
6 เมนบอร์ด (Mainboard)  ผลการค้นหารูปภาพสำหรับ เมนบอร์ด (Main board)  
7 ซีพียู (CPU)  ผลการค้นหารูปภาพสำหรับ ซีพียู (CPU)  
8 การ์ดแสดงผล (Display Card)  ผลการค้นหารูปภาพสำหรับ การ์ดแสดงผล (Display Card)  
9 แรม (RAM)  ผลการค้นหารูปภาพสำหรับ แรม (RAM)  
10 ฮาร์ดดิสก์ (Harddisk) (Harddisk แบบ IDE)  ผลการค้นหารูปภาพสำหรับ ฮาร์ดดิสก์ (Harddisk) (Harddisk แบบ IDE)  
11 CD Drive / DVD Drive / CD-RW Drive / DVD-RW Drive ซีดี/ดีวีดีไดรฟ์  ผลการค้นหารูปภาพสำหรับ CD Drive / DVD Drive / CD-RW Drive / DVD-RW Drive ซีดี/ดีวีดีไดรฟ์